Friday , 27 January 2023

Tag Archives: Tên miền

Trỏ tên miền về Blogspot-Blogger

Trỏ tên miền về Blogspot, cập nhật 6 tháng 7 – 2014: Các bạn chú ý: tuyệt đối đọc kỹ và làm theo từng bước theo thứ tự cho thật chính xác! Mình sẽ hướng dẫn cách trỏ tên miền từ Mắt Bão trước, vì tên miền ytuongquang.com của mình đăng ký tại Mắt Bão. Xem thêm: Đăng ký tên …

xem thêm