Add sitemap Blogger to Google Webmaster Tools

Hướng dẫn Add sitemap Blogger vào Google Webmaster Tools Trong phạm vi bài hướng dẫn này, mình coi như bạn đã thêm trang blog vào Google Webmaster Tool (WMT) rồi, giờ chỉ việc thêm sitemap Blogspot t...

Trỏ tên miền về Blogspot-Blogger

Trỏ tên miền về Blogspot, cập nhật 6 tháng 7 – 2014: Các bạn chú ý: tuyệt đối đọc kỹ và làm theo từng bước theo thứ tự cho thật chính xác! Mình sẽ hướng dẫn cách trỏ tên miền từ Mắt Bão trước, ...

Tối Ưu Tiêu Đề Blogspot Cho SEO

Code lại để tối ưu tiêu đề cho Blogspot/Blogger. Tiêu đề trang mặc định của một bài viết trong Blogspot theo thứ tự Tiêu đề Blog: Tiêu đề bài đăng. Điều này không tốt cho SEO. Vì vậy, chúng ta sẽ đổi...

Cách vào Blogspot

Cách vào Blogspot mới nhất ( 6/2012) cho anh em đây, mình chỉ đưa cách mà mình cho là đơn giản và hiệu quả nhất: dễ thực hiện, không phải cài phần mềm ( tránh nhiễm virus), tốc độ truy cập vẫn nhanh ...