Hướng dẫn ghim vị trí gửi định vị trên Google maps

Hướng dẫn ghim vị trí gửi định vị trên Google maps. Các bạn xem video Quang hướng dẫn thục tế tại đây ( phần chính ở khúc 3 phút 30 giây): Xem thêm: Hướng dẫn cài ứng dụng xem file CAD trên điện thoại Android, iOS iPhone, Windowphone