Friday , 27 January 2023

Hướng dẫn xóa file temp trong win 7, win 8, win 10

Hướng dẫn xóa file temp trong win 7, win 8, win 10.

Thư mục temp của Windows 7, 8, 10 là nơi chứa các “file tạm”, tức là các file được các chương trình khác sử dụng (đã và đang sử dụng). Khi bạn dùng một phần mềm nào đó, chúng sẽ tạo ra các file tạm thời trong thư mục temp để sử dụng.
Truy cập vào thư mục này bằng cách vào run(win +r) gõ %temp%, hoặc bấm vào nút Start menu, đánh vào ô tìm kiếm %temp% sẽ ra thư mục chứa các file và thư mục temp.

Xóa file temp trong Win 7

Sau khi một cửa sổ mở ra bạn ctrl +A và nhấn delete hết những file trong này đi. Tuy nhiên có một số file temp không xóa được, vì đang chạy nền, bạn tắt hết tối đa các chương trình đang chạy để xóa được tối đa, vd như IDM, trình duyệt web…bọn này bạn cói thể xem nhanh nút mũi tên bên góc dưới bên phải – khai hệ thống.

Việc xóa file temp trong windows cần thiết khi máy dùng đã khá lâu tích tụ nhiều file thừa, đến mức quá lớn ( vài GB), và trong trường hợp bạn chuẩn bị Ghost máy để dành file ghost dùng này, thì nên xóa file temp trước để tạo ra file ghost nhỏ nhất có thể.

About Ý Tưởng Quang

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 9 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Check Also

Theme Blogspot đẹp và free blog Ý Tưởng Quang trước đây

Theme Blogspot đẹp và free blog Ý Tưởng Quang trước đây Trước đây mình có …

Leave a Reply

Your email address will not be published.