Hướng dẫn cài ứng dụng xem file CAD trên điện thoại Android, iOS iPhone, Windowphone

Hướng dẫn cài ứng dụng xem file CAD trên điện thoại Android, iOS iPhone, Windowphone. Mình có làm cái clip quay từng bước cụ thể cho anh em thường xuyên cần xem file DWG trên di động. Nhu cầu này khá cao, nhất là đối với dân môi giới, kinh doanh bất động sản, xây … Continue reading Hướng dẫn cài ứng dụng xem file CAD trên điện thoại Android, iOS iPhone, Windowphone