Post of the day
Khác nhau giữa miền nam miền bắc

Sự khác nhau trong bàn tiệc/cỗ giữa miền nam, bắc...

Sự khác nhau trong bàn tiệc/cỗ giữa miền nam, bắc. Sau đây là những điều mình chứng kiến khi ăn tiệc/cỗ ở miền nam và miền bắc, cụ thể là ở phía bắc: Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, phía nam: Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở…